Fri fragt fra 499 DKK - Levering 1-2 hverdage - Anerkendte fodplejeprodukter

Få personlig rådgivning af fodterapeut på Tlf. 22 55 99 01

Tilskud til indlægssåler

Har du en skade eller en fejlstilling i kroppen, som stammer fra din fodstilling, vil det mest hensigtsmæssige være at rette op eller udbedre problematikken. Ofte er det først når skaden er sket, vi bliver opmærksomme på vigtigheden af korrekt fodstilling og fodtøj.

Du kan få tilskud til ortopædiske fodindlæg af din kommune hvis én af følgende kriterier er opfyldt:

  • Leddegigt (RA) med svært forfodsfald og tådeformitet som fx. hammertæer, klostillede tæer
  • Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser (neuropatI) som følge af Diabetes, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).
  • Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne.
  • Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler (Lisfranc fraktur), kroniske ledbetændelser eller leddegigt.
  • Erhvervet platfod som følge af degeneration.
  • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
  • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). 

Der kan således ikke ydes støtte til fodindlæg ved almindelig blød platfod hos børn, almindelig forfodsplatfod eller andre almindelige fodlidelser.

Der skal være tale om en varig, svær lidelse, hvor andre behandlingsmuligheder er udtømte og hvor fodindlægget skønnes at kunne afhjælpe generne.

Tilskud fra Sygesikring ”danmark”

Har du ikke mulighed for at få tilskud fra din kommune, men er du medlem af Sygeforsikring ”danmark”, får du et tilskud på 400 kr. pr. par (pr. 1. januar 2022). Se mere på Sygesikring "danmark"´s hjemmeside her

Tilskuddet får du udbetalt, ved at sende kvittering med navn, adresse og CPR-nummer til Sygeforsikring ”danmark”. 

Sådan søger du om tilskud fra din kommune til ortopædiske indlæg

  • Kontakt egen læge for udredning
  • Lægen henviser enten til en ortopædkirurg eller udfylder selv en lægeerklæring (LÆ165)
  • Lægeerklæringen LÆ165 sendes til din kommune, som så vurdere om du er berettiget til tilskud

Det er ortopædkirurgen eller hospitalet, der ordinerer ortopædiske fodindlæg, og det er kommunen, som bevilger tilskud.

Du kan læse hele lovteksten på retsinfo her (se paragraf 11 og 12 samt bilag 1):

"Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven"

Ønsker du hjælp, eller har du spørgsmål til produkterne?

____

Kontakt Fodterapeuten